Strona główna

        Studenci III roku

                                                        Szanowni Państwo.

Wykłady z Chemii Leków w dniach 1, 8 i 15 kwietnia 2019r.  są wykładami obowiązkowymi.

Witamy na stronach Zakładu Chemii Leków
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kierownik Zakładu: dr hab. Tomasz Pawiński

Zakład Chemii Leków jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM, kształcącą studentów farmacji.

Chemia leków jako przedmiot  studiów farmaceutycznych przekazuje studentom III roku wiadomości dotyczące budowy chemicznej substancji leczniczych, ich właściwości fizykochemicznych, chemicznych aspektów oddziaływania na organizm, wykazywania istniejących współzależności między strukturą a działaniem. Studenci poznają zagadnienia analitycznej oceny jakościowej i ilościowej metod oznaczania substancji leczniczych z uwzględnieniem wymogów aktualnie obowiązującej Farmakopei.